PRIVACYBELEID

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen.

We verzamelen twee soorten informatie van u: persoonlijk identificeerbare informatie die u ons verstrekt en niet-persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw IP-adres. We zullen de informatie die we over u verzamelen alleen rechtmatig gebruiken (in overeenstemming met de Data Protection Act 1998)

1. PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE

A. Onlineformulieren en e-mail: De enige persoonlijk identificeerbare informatie die we verzamelen, is de informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt. Als u bijvoorbeeld vragen of verzoeken om informatie over ons, onze diensten of producten e-mailt, kunnen wij uw naam, postadres, telefoonnummer en/of e-mailadres opvragen om op uw vragen te kunnen reageren.

B. E-commerce en online bestellingen/vragen: Het soort informatie dat we van u verzamelen, omvat uw naam, adres, verzendadres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcard-/betaalkaartgegevens. Uw bestelgegevens worden veilig bewaard. Uw creditcard-/debetkaartgegevens worden alleen gebruikt om uw bestelling veilig te verwerken via een betalingsgateway en zijn niet zichtbaar voor ons.

Als u een sollicitatieformulier (sollicitatie voor een dienstverband, aanvraag voor een dienstofferte/calculatie of andere vragen, verzoeken of sollicitaties) via e-mail bij ons indient, wordt van u gevraagd om persoonlijk identificeerbare informatie op te nemen, zodat we op adequate wijze kunnen controleer uw aanvraag en neem contact met u op. We kunnen de informatie die u ons verstrekt verzamelen en opslaan, zodat we u van tijd tot tijd informatie over ons kunnen sturen.

We zullen nooit gevoelige informatie over u verzamelen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
De informatie die wij bewaren, zal accuraat en actueel zijn. U kunt de gegevens die wij over u bewaren controleren door ons een e-mail te sturen. Als u onjuistheden constateert, zullen wij deze onmiddellijk verwijderen of corrigeren.

2. NIET-PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE

A. IP-adressen: Een IP-adres is een nummer dat door computers in een netwerk wordt gebruikt om uw computer te identificeren, zodat gegevens naar u kunnen worden verzonden. We verzamelen IP-adresinformatie om onze website te beheren en sitestatistieken te verzamelen.

B. Cookies: Cookies zijn stukjes gegevens die een website naar de computer van een gebruiker verzendt terwijl de gebruiker de site bekijkt. Cookies identificeren uw webbrowser en slaan informatie op over uw bezoeken, maar onthullen geen persoonlijk identificeerbare informatie over u. We kunnen cookies gebruiken om te begrijpen welke delen van onze site gebruikers het meest bezoeken en om ons te helpen onze site te verbeteren.

3. INFORMATIE DELEN

Wij delen geen persoonlijk identificeerbare en/of niet-persoonlijk identificeerbare informatie met externe organisaties, behalve waar dit door ons wordt aangegeven met uw toestemming. We kunnen ook persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven wanneer dit wettelijk verplicht is of in samenwerking met een juridisch verzoek in verband met wetshandhavingsonderzoeken of andere openbare veiligheidskwesties.

4. VEILIGHEID

Wij doen er alles aan om redelijke beveiligingsprocedures in te voeren ter bescherming tegen verlies, misbruik of wijziging van informatie onder onze controle.

De persoonlijke informatie die wij bewaren, wordt veilig bewaard in overeenstemming met ons interne veiligheidsbeleid en de wet.

Als u vragen/opmerkingen heeft over privacy, kunt u contact met ons opnemen.